Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
D. Moonfire 781d855c7c chore: updating project setup 2022-10-15 13:48:49 -05:00
semantic-release-bot 378881e1aa chore(release): v1.0.2 [skip ci]
## [1.0.2](https://src.mfgames.com/fedran-sources/a-gut-feeling/compare/v1.0.1...v1.0.2) (2022-10-15)

### Bug Fixes

* updating build ([b406b3d](b406b3db6c))
2022-10-15 12:36:40 +00:00
D. Moonfire b406b3db6c fix: updating build 2022-10-15 07:29:34 -05:00
semantic-release-bot 68efbe33d4 chore(release): v1.0.1 [skip ci]
## [1.0.1](https://src.mfgames.com/fedran-sources/a-gut-feeling/compare/v1.0.0...v1.0.1) (2022-10-15)

### Bug Fixes

* updating build ([0a4498b](0a4498b7ed))
2022-10-15 05:23:28 +00:00
D. Moonfire 0a4498b7ed fix: updating build 2022-10-14 23:52:54 -05:00
semantic-release-bot 7f8794198c chore(release): v1.0.0 [skip ci]
# 1.0.0 (2022-10-13)

### Bug Fixes

* adding in standard build ([b03b0ea](b03b0ea5b1))

### Features

* initial commit ([af45f48](af45f48672))
2022-10-13 20:40:58 +00:00
D. Moonfire b03b0ea5b1 fix: adding in standard build 2022-10-13 08:52:51 -05:00
D. Moonfire 835ba444e7 chore: updating metadata 2022-03-04 17:17:11 -06:00
D. Moonfire 1428ca363f chore: updating metadata 2022-03-04 09:11:20 -06:00
D. Moonfire af45f48672 feat: initial commit 2022-03-03 15:58:40 -06:00